Η Εταιρία

Επωνυμία Εταιρείας: Κοντανδρεόπουλος Ιωάννης
ΑΦΜ: 147107701
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής
Έδρα: Πελοποννήσου 18, Αχαρνές, 13674